Oavsett vad som än händer i Ditt liv har Du alltid ett val. Oavsett situation eller relation. Du har alltid ett val. Du kan nämligen alltid välja hur du ska förhålla Dig till det som har hänt. Du kan välja att se det negativa, att analysera, dramatisera, sörja eller älta. Du kan välja att beskylla Dig själv eller andra. Du kan välja att göra Dig själv till ett offer för yttre omständigheter. Du kan välja att tycka Ditt liv är jobbigt och att Du drabbats av otur. Eller så kan du välja att fokusera på det positiva. Du kan välja att acceptera det som inträffat, dra lärdomar av det och gå vidare i ditt liv. Och ditt val kommer få stor påverkan på hur Du ser på Ditt liv i stort och hur Du mår.

För hur Du än lever Ditt liv kommer det alltid bestå av upp- och nedgångar. Och dessa berg och dalar drabbar alla. ALLA har upp- och nedgångar i livet, till och med de som bara verkar glida igenom livet på en räkmacka. Den stora skillnaden ligger dock i om vi väljer att fokusera på topparna eller dalarna och hur vi väljer att hantera och se på det som har inträffat i livet. Hur mycket plats och påverkan ska en nedgång i mitt liv få? För som sagt, det är ett val Du kan göra.

Mitt uppvaknande kom när jag 2001 befann mig i Vietnam. Under min vistelse så kom jag i kontakt med många människor som hade minimala förutsättningar för ett lyckligt liv. De levde väldigt fattigt, utan socialt skyddsnät, i sjukdomar, med fysiskt våld och i områden som krävde mycket fysiskt arbete för att överhuvudtaget få mat för dagen. Trots detta (eller kanske tack vare, vad vet jag) så var det ett av de mest livsglada folk jag någonsin träffat. De fick mig att tänka till…vi måste göra någonting drastiskt fel som har alla förutsättningar för välfärd och välmående men istället är vi ett av de länder som knaprar mest anti depressiva medel i hela världen. Vi måste tänka helt fel. Vår inställning till livet måste vara helt fel. Vi måste vara oförmögna att se det positiva. Tankarna var många och ett frö såddes…

Senare har jag kommit att få det lilla frö jag sådde i Vietnam bevattnat och bekräftat. Forskningen har gång på gång bekräftat vad jag bevittnade. Hur vi förhåller oss till livet, hur vi ser på livets ups and downs har avgörande betydelse på vårt välmåenden. Bland annat har lyckoforskning visat att två personer kan ha fundamentalt olika uppfattningar om en och samma inträffade situation, vilket påverkar deras agerande och framför allt deras nivå av lycka. Det verkar med andra ord vara viktigt att förhålla sig till livet på “rätt” sätt.

Men varför förhåller vi oss så olika till livets berg-och-dalbana. Exakt varför kan enbart varje enskild person svara på, men jag är ganska säker på att man kommer fram till att det handlar om hur man har blivit präglad i livet, hur ens föräldrar har förhållit sig till omvärlden, hur andra personer i ens närhet sett på saker och ting. Det positiva i detta är att det då är lätt att ändra på, för det är ju inte Du, du har bara blivit lärd att tänka så. Men visst du kan behöva tvinga hjärnan i början för hjärnan är lat och kör gärna samma väg som tidigare, framför allt om det blivit en motorväg. Och då kan hjälpa att skriva ner och/eller prata högt. Men det är mycket lättare än de flesta tror att ändra sina tankebanor.

Du kan faktiskt lätt börja välja att fokusera på det positiva, att se på saker och ting som de faktiskt är, att inte älta eller dramatisera, utan acceptera och gå vidare. Du kan välja lyckan. Det blir vad du gör det till – Livet alltså!

Och sist men inte minst ta livet med en nypa salt.