Varför tenderar vi att söka svaren på våra frågor, hjälpen till våra problem och energin till våra lösningar externt? Varför litar vi inte på oss själva? Vi verkar förlita oss mer på olika “metoder”, vare sig de är beprövade eller ej. Eller varför inte experter och teorier av varierande kvalitet. Ibland kan vi till och med hävda att andra behöver göra saker eller att yttre faktorer måste förändras, för att vi ska kunna utvecklas, bli hjälpta eller gå vidare. Ibland påstår en del att de är svaga som personer, att de inte har kraften och orken. Det verkar som vi vill tro att svaren, lösningarna och styrkan finns någon annanstans än hos oss själva. Och kanske är det lättare så. Ansvaret förskjuts och vi har alltid någonting att skylla på om vi skulle “misslyckas”. Eller så kan det vara ett sätt att undvika att ta tag i någonting vi egentligen är rädda för, att förändras. Kortsiktigt skönt och bekvämt, men långsiktigt ett fallgrop för vår egen personliga utveckling och välmående.

Jag är övertygad om att vi har allt det vi behöver inom oss, svaren på våra frågor finns där, lösningarna till våra problem och styrkan till den förändring som krävs. Allt finns! Om vi vågar tro och lyssna. Jag är övertygad om att vi vet mycket mer än vi tror oss vet och att vi klarar av mycket mer än vi tror oss klara av. Men vi har många gånger präglats till att tro någonting helt annat. Jag säger det därför en gång till – du har kunskapen inom dig och du klarar av allt du vill klara av. För endast Du vet vad du behöver för att utvecklas och må bra. Men det är också endast Du som kan göra jobbet. Det är dock viktigt att i detta sammanhang påtala att om Du valt att följa någonting som vi har resonerat oss till, genom logik och fakta, men som i magen kännts fel, så kommer det bli trögt och tugnt och det kommer kännas som Du saknar kunskap, styrka, svar etc. Detta för att du går i “fel” riktning. Du har inte lyssnat på dig själv.

För att hitta vår inre kunskap/styrka gäller det att lyssna och ha tillit. Den talar till oss på många sätt men ofta genom det vi kallar intuition/magkänsla/inre röst, men ibland också genom kroppen. Tyvärr har vi ett samhälle och många gånger en uppfostran som förordar logik, fakta och auktoriteter, varför vi hellre skjuter de inre budskapen åt sidan till fördel för förnuft, logik och yttre påverkan. Detta gäller tyvärr oavsett vad vi söker. Detta har också gjort att vi har svårt att skilja mellan vår intuition och andra känslor. Men vår intuition är aldrig auktoritär, skuldbeläggande eller självkritiskt. Vår intuition sätter inte upp regler, driver oss aldrig till saker vi inte är redo för eller som känns som en börda. Vår intuition är inte upprorisk och självisk. Känner du något av detta är det andra delar av dig som pratar och troligtvis kommer det kännas tugnt och vara svårt att finna styrkan till förändringen. Vår intuition får oss att känna oss öppna och uppiggande, vi känner oss ibland lättade och befriade. Men framför allt känns det bra i hjärta och själ och som det självklara steget att ta.

Då vi har trasslat till någonting som egentligen är så enkelt, kan vi självklart behöva lite hjälp och stöd i denna process. Någon som kan få dig att känna tillit till dig själv, vad du kan och vad du klarar av. Men framföra allt någon som kan hjälpa dig att återigen hitta vägen till och tilliten för din intuition. Det finns självklart metoder, experter och teorier som kan hjälpa dig med detta. Men det är viktigt att komma ihåg att det är du som har kunskapen, styrkan och förmågan. Det är endast du som kan komma åt den. Det är endast du som kan göra jobbet. Och det allra första steget är börja lyssna.

Lycka till!