I detta inlägg tänkte jag prata lite om egot, för även om det finns många saker att snubbla på i sin personliga utveckling så är egot något som kan sätta riktiga käppar i hjulet, kanske framförallt i dagens samhälle.

Innan jag går in närmare på detta vet jag att det är på sin
plats att definiera vad jag menar med egot, för detta är annars en stor källa
till missförstånd i resonemanget. Jag skiljer på egot och mitt sanna jag. För
mig är egot det som lever i det externa, det som vill ha en image, en identitet
gentemot andra. Egot är det som tänker och resonerar med “logik”. Egot lever ofta i dåtid eller i framtid, sällan eller aldrig i nutid. Egot är det som vill
vinna och som villa ha mer. Egot är det som hittar ord för att beskriva vem du
är och som väljer att kategoriserar (tyvärr även dömmer) andra. Egot är det som
ofta hittar anledningar till att inte vilja förändras och som ofta slänger sig
med uttrycket ”jag är sån”. Egot gillar att äga, att synas och att anses som
framgångsrik, men gillar också att klaga och gör sig gärna till ett offer för
att på så sett skapa sig en identitet. Egot skyller gärna på andra
(medmänniskor, samhället, situationen mm) för negativa saker som inträffat en
själv, för egot vill inte vara inblandat i dessa händelse. Egot lever i alla
samhällsklasser, i alla trossystem och i alla politiska inriktningar, men
yttrar sig där på olika sätt.

Mitt sanna jag däremot, lever i ditt inre och bryr sig inte
om vad andra tycker och tänker. Det sanna jaget ÄR bara och har inget behov av
att förklara vem den är eller hävda sig gentemot andra. Det sanna jaget följer
med i samhället men dömmer och kategorierar inte. Det sanna jaget lever i nuet
och tar allt för vad det är, den accepterar och går vidare. Och det är i det
sanna jaget vi finner den gränslösa kärleken.

Två delar av oss själva som fyller olika funktioner och som vi självklart behöver. Problemet är att vi krånglar till det genom
att inte skilja på dessa olika delar och därmed förväxlar vi ofta egot med vår
inre kärna. Kanske pga att egot har vuxit sig väldigt starkt i dagens
induvidualistiksa samhälle. Idag identifierar vi oss mer eller mindre med egot
och nästintill idoliserar det. Det råder inte balans.

Denna obalans har gjort att när vi söker våra väger i livet
så lyssnar vi till egot och tror att egots mål
och drivkarfter kommer föra oss till lycka. Egot kan absolut ge oss tillfälliga rus och korta
lyckostunder, men egot kommer aldrig föra oss till sinnesro och ett
lyckligt fundament i tillvaron. Om man vill uppnå detta (vilket dagens samhälle
dessutom fått oss att tro inte går) måste vi lyssna till
vår inre kärna, vårt sanna jag, vår intuition, vår magkänsla och följa det vart det än leder. Och det är
mycket möjligt att det krockar helt med vad egot har för planer.

Om man nu vill uppnå ett lyckligt fundament i livet så är det, som jag tidigare sagt, viktigt att lyssna inåt. Men för att göra detta kan ett första steg vara att försöka tona ner egot för att öppna upp för vårt sanna jag.
Nu kan man inte besegra egot, egot kommer alltid vara där, och vi ska inte ens
försöka besegra det för då blir det bara än starkare. Vi ska bara tona ner det
en aning. Och det gör man bäst genom att bara blir medveten om att det
existerar. Egot är som starkast när vi inte är medveten om det. Så nästa gång
vi tex argumenterar med någon kan vi bara medvetet reflektera över att detta är
mitt ego som argumenterar, eller nästa gång vi snackar skit om någon eller
nästa gång vi bara känner att vi måste ha någonting, någon pryl etc. Genom att
bara göra oss medvetna om egot i dessa situationer så förminskas det. Det är
ett stort och fullt tillräckligt steg för att gå vidare till det mer roliga.

Det roliga i att börja lyssna till sitt inre,
sitt sanna jag, sin kärna, sin intuition (ärt barn har många namn). Det som bankar, slår och skriker i hopp om att vi
någon gång ska lyssna, men som vi allt för ofta trycker bort och tänker att det
där tar vi en annan dag, ett annat år eller i ett annat liv. För att lyckas med detta, har
stillheten, tystnade, ensamheten STOR betydelse. Men det tänkte jag att jag
skulle prata mer om vid nästa tillfälle.

Fram till dess lyssna gärna mer på vad Eckhart Tolle har att säga om egot.
http://www.youtube.com/watch?v=Xmr_tGIReL8